HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞME

Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri: K14NET tarafından geliştirilmiş, internet üzerinden çevrimiçi olarak sunulan ve kullanılan, modülleri ve kapsamı sözleşmenin 4. maddesinde belirlenmiş olan, K14NET Basit ve Kolay markası ile sunulan çevrimiçi yazılım hizmetleri

Yazılımları kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. K14NET, ancak bu sözleşmenin koşullarını kabul etmesi kaydıyla Müşteriye Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri verecektir. Müşteri, Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerini kullanmaya başladığında bu koşulları kabul etmiş sayılır.

1-​ GENEL KOŞULLAR

 1. K14NET EĞİTİM YAZILIMLARI  K14NET Basit ve Kolay Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri Sözleşmesi; Müşterinin K14NET ile gerçekleştireceği işlemleri kapsar.

 2. Bu Sözleşme, işlemlere ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur ve K14NET ile Müşteri arasında daha önce yapılmış olan tüm yazılı veya sözlü iletişimin yerine geçer. Her iki taraf da, bu Sözleşmeyi imzalayarak yada yazılı  iletişim kanalları aracılığı ile kabul beyanı ile, bu Sözleşmenin kayıt ve koşullarını kabul ederler.

 3. İmzalandıktan sonra yerel yasalar tarafından yasaklanmadığı veya aksi belirtilmediği sürece bu Sözleşmenin veya İşlem Belgesinin (örneğin fotokopi, faks yada kişisel/kurumsal mail adresleri gibi) güvenilir yöntemlerle elde edilmiş her kopyası asıl sayılır ve bu Sözleşme kapsamında satın alınan tüm Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri bu Sözleşmeye tabi olur.

 4. K14NET bu sözleşmeyi kendi sahip olduğu veya ortak olduğu şirketlere devredebilir.

 5. Çevrimiçi olarak çalışan uygulamanın tüm hakları K14NET’ e aittir. K14NET’ın yazılı izni olmadan çevrimiçi yazılım hizmetlerinin içeriği kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere kullanılamaz. Çevrimiçi yazılımlar terimi, özgün yazılımları ve özgün yazılımlardan çıkarılan kısmi veya tam kopyaları belirtir. Yazılımlar, makinede okunabilir komutlardan, bunların bileşenlerinden, görüntü, metin, kayıt veya resim gibi işitsel ve görsel içerikten ve ilgili lisanslı malzemeden oluşur.

 6. K14NET destek hizmetlerine okul yönetimi bilgilerini gönderebilir ve sisteme yüklenmesi konusunda destek isteyebilir. 


2-​ ÇEVRİMİÇİ YAZILIM HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI VE KULLANILMASI

K14NET Basit ve Kolay Markası

 1. Müşteriye Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri’nin internet üzerinden kullanımı için münhasır olmayan süreli bir lisans verir.

 2. Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri’nin internet üzerinden kullanılabilmesini sağlayacak kullanıcı adı ve parola bilgilerini Müşteriye sağlar. Bunun dışında herhangi bilgi yada donanım sağlanmaz. 

 3. Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerinin kullanılabilmesini sağlayacak bilgileri Müşteriye teslim ettikten, çevrimiçi Yazılım Hizmetlerinin kullanılması ve uygulanması Müşterinin sorumluluğundadır.

 4. Müşterinin sistemi kullanabilmesi için yardımcı olacak yazılım kılavuzlarını internet üzerinden kullanılabilecek şekilde sağlar. Bu yazılım kılavuzları metin ve hareketli görüntü şeklinde olabilir.

 5. Önceden haber vermeksizin yazılımlar ve yazılım kılavuzlarında değişiklikler yaparak ihtiyaca göre yeni versiyon ve sürümlerini çıkarabilir. K14NET, önceden girilmiş veri ve kayıtların yeni versiyon ve sürümlere uyabilirliğini taahhüt eder.

 6. Ücretler, sözleşme konusu modüller ve sözleşmenin kapsamına bağlı olarak belirlenir. K14NET, Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerinin ücretinin hesaplanması ölçü oluşturması amacıyla bunları tanımlar ve bunu bu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilir.

 7. Müşteri kullanım kapsamını artırmak isterse, K14NET’a veya yetkili satıcılarına bu durumu bildirmesi ve ilgili ücretleri ödemesi gerekir.

 8. Muaccel olmuş veya ödenmiş ücretleri iade etmez veya mahsup etmez.

 9. Tüm ücretler herhangi bir tevkifat öngörülmeyen net ücretlerdir. Yetkili herhangi bir makamca, işbu Sözleşmenin herhangi bir işlemi üzerine tevkif yoluyla, vergi, resim, ödenti, harç veya başkaca mali yükler getirilir ya da zorunlu kılınırsa bu ücretler, öngörülen net miktarı K14NET 'e ödenecek biçimde Müşteri tarafından brütleştirilecektir. Şayet bu konuda yararlanılabilecek bir muafiyet varsa, Müşteri bunun belgesini K14NET'e vermelidir.

 10. Tüm uygulamalar, bilgiler, ürünler, yazılımlar, programlar ve hizmetler "olduğu gibi" esasıyla, herhangi bir garanti verilmeksizin sağlanır. Müşteri, bu sözleşmeyi imzalamakla Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri ve yazılımın kapsadığı modüller hakkındaki tüm hizmetler ve uygulamalar hakkında yeterince bilgilendiğini ve Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerini “olduğu gibi” kabul ettiğini kabul eder.

 11. Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerinin kullanımından elde edilen bilgiler ve sonuçlar Müşterinin sorumluluğundadır. Bu bilgi ve sonuçlardan kaynaklanan müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler, muhasebe yönetimi veya finansal sistemdeki zarar ve kayıpların tüm sorumluluğu Müşteriye aittir.

 12. K14NET istisnai durumlar haricinde, hafta içi günlerde 09:00 – 17:00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 09:00 – 12:00 arasında whatsapp, telefon ve e-mail ile teknik destek verir. Pazar günleri ve resmi tatillerde teknik destek hizmeti verilmez.

 13. K14NET ile yapılacak her türlü yazılı iletişim için destek@k14net.com adresi kullanılır.

 14. Müşteri Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerini üçüncü kişilere kiralayamaz ve alt lisans hakkı veremez.

 15. Müşteri, bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen süre sınırları içerisinde internet üzerinden Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri alma hakkına sahip olmuştur.

3-​ YASAL KOŞULLAR

 1. K14NET, Müşterinin bu Sözleşmenin kayıt ve koşullarına uymaması durumunda Müşterinin lisansını sona erdirebilir. Bu durumda Müşterinin Yazılımları kullanma yetkisi de sona erer.

 2. İşbu sözleşmeyi imzalayan kişi, Müşteriyi temsil etmeye ve Müşteri adına bu sözleşmeyi imzalamaya yetkili ve sorumlu olduğunu kabul eder.

 3. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış sayılacaktır. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda T.C Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 4. İşbu sözleşme feshedilmediği sürece, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren, K14NET sözleşmenin kapsamı dahilinde gerçekleştirdiği hizmetleri Müşterinin adını sözleşmede aksi belirtilmemişse kullanarak üçüncü taraflara duyurabilir ve bildirebilir.

 5.  İşbu sözleşme feshedilmediği sürece, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren, Müşteri, sözleşmenin kapsamı dahilinde aldığı hizmetleri K14NET ’in adını kullanarak üçüncü taraflara duyurabilir ve bildirebilir.

 6. K14NET, yasal yükümlülükler haricinde, hizmetleri gereği herhangi bir şekilde eline geçmiş olan Müşteriye ait bilgilerin tümünü veya herhangi bir kısmını hizmet amacı dışında kullanamaz ve/veya üçüncü taraflarla paylaşamaz.

4-​ SÖZLEŞMENİN KONUSU MODÜLLER VE SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

a.​ Modüller:

K14NET Öğrenci Bilgi Sistemi, Rehberlik Modülü, Sağlık Modülü, Devamsızlık Modülü, Öğrenci Servisi Modülü, Ödev Modülü, Etüt Modülü, Not Takibi, Ölçme-Değerlendirme Modülü (Ortak Sınavlar, Online Sınav, Sınav Oturum Yönetimi), Ödeme Takip Modülü, Ajanda Modülü, Davranış Değerlendirme Modülü, Finansal Hizmetler Modülü, Kayıt Yönetimi Modülü, Kulüpler Modülü, SMS/İletişim Modülü, Öğrenci / Veli ve Öğretmen Portalı ve akabinde yenilenen veya yeni eklenen modül ve modüller.

b.Kapsamı : K14NET bu modüllerin tamamını müşterilerine sunar ve güncellemeleri paylaşır. K14NET ihtiyaç duyması halinde bu modülleriden bir yada birden fazlasını kullanımdan kaldırabilir veya kullanıma kapatabilir.

5-​ SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 1. işbu sözleşmenin süresi, sözleşmede taraflar arasında belirtilen tarihte başlar ve belirtilen  tarihde sona erer. K14NET, 6. maddede belirtilen ücretler yine aynı maddede belirtilen ödeme tutarları tamamlanmadığı süreçte Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerinin Müşterinin kullanımına açma/kapatma hakkını saklı tutar..

 2.  Müşterinin sözleşme süresi içinde Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerini kullanmayı bırakmak istemesi durumunda ödenmiş ücretler iade edilmez.

 3. Müşteri, sözleşme bitim tarihinden sonra da Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerini almaya devam etmek isterse, K14NET’ın sözleşme bitim tarihinde yıllık Tefe-Tüfe oranını aşmayacak şekilde belirleyeceği ücretleri ödemesi gerekir. Ücretler ödenmediği takdirde K14NET, Müşteri’nin Çevrimiçi Yazılım Hizmetleri almaya devam etmek istemediğini varsayar ve önceden ihbara gerek kalmaksızın Müşteriye sunduğu Çevrimiçi Yazılım Hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar.

 4. Sözleşme ilk yıla özel, sonraki yıllarda 1 yıllık olarak düzenlenecektir. Sözleşme bitiş tarihinden 10 gün önce kullanıcılar K14NET Basit ve Kolay üzerinden kontrat uyarısı almaya başlarlar. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde sistem otomatik olarak pasif hale gelir.

 5.  Bu sözleşme ile belirtilen fiyatlandırmalar ve tutarlar 3. kişi yada kurumlarla paylaşılamaz.  Paylaşılması durumunda kullanıcı kurumun varsa  tüm iskonto haklarını kaybeder ve içinde bulunduğu yıl ücretini ve çalışmaya devam ettiği sürece ücretleri iskonto haklarını kaybettiğinden tam öder.


9-​ YETKİLİ İMZALAR

    K14NET Adına:     Müşteri Yetkili İsim

    ……………………………….    ………………………………….