K14NET Etüt İşlemleri

Etüt modülünde Serbest/Kazanım Bazlı etüt hazırlama mevcuttur.

İsterseniz serbest etüt modülü ile istediğiniz ders ve kazanımlar sizin seçiminize bırakılarak, isterseniz sınav sonuçlarına göre kazanım başarı oranına göre öğrenci etütleri hazırlayabilirsiniz.

Öğretmen Paneli

Öğretmen görevlendirildiği Etüt programlarını, konusunu ve öğrenci listesini görür, etüdü uygulayarak yoklama alır, isterse velilere etüt bilgilendirme Mesajı atabilir.

Öğrenci/Veli

Panellerinde Etüt programını görür, katılım sonrası durumunu görür ve takip eder.

Kurum Yöneticileri

Kurum içerisinde o güne ait etüd programlarını görür ve takip eder.


layout styles

Serbest Etüt

İstediğiniz derse için, sınıf ve şubelerinde kayıtlı öğrenci/öğrencilerinize dersin konu/konularına ait etütler hazırlayabilirsiniz.


Kazanım Etüt

Öğrenciye uygulanmış olan tüm sınavlarınızdaki kazanım başarı oranları aralığında olan öğrencileri otomatik getirir ve bu öğrencilerden istediğiniz öğrencilere istediğiniz kadar etüt hazırlayabilirsiniz.

style switcher
style switcher

Yoklama Takibi

ÖÖğrencilerinizin etüte katılıp katılmadığını takip edin. İsterseniz velilere ilgili etüt bilgisi için Mesaj gönderin.